Taudinmääritys

Taudin yleisyydestä johtuen alustava taudinmääritys voidaan tehdä esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella. Koiran verinäytteestä todettava valkosolujen vähyys tukee parvovirusinfektion mahdollisuutta, mutta ei ole spesifinen löydös. Taudinmääritys voidaan varmistaa ulosteesta tehtävällä virusosoituksella, johon käytetään yleensä ns. pikatestiä. Valitettavasti pikatestien herkkyys ei ole erityisen hyvä, joten testitulos saattaa olla kielteinen, vaikka kyseessä olisikin parvoviruksen aiheuttama infektio.

koiran -parvovirus